Икономически университет – Варна

Проведена мобилност по програма "Еразъм+" в Краков, Полша

В началото на април 2019 г. участвах в Международната седмица, посветена на междукултурните различия и междукултурната комуникация, организирана от Икономическия университет в Краков (КИУ), Полша. В събитието участваха 23 души от университети от Албания, България, Хърватия, Хонг Конг, Виетнам, Южна Корея, Русия, Казахстан, Узбекистан, Сърбия, Украйна и Перу.

В рамките на форума представих ИУ – Варна и изнесох интерактивен семинар, посветен на междукултурната комуникация в бизнес контекст. Теми на дискусии през дните на международната седмица бяха предизвикателствата, свързани с ежедневната комуникация между представители на различни култури, културният шок, видими и невидими поведения по време на междукултурната комуникация и др. Фокусът беше насочен и към решаването на проблеми, свързани с интернационализацията на университетите и насърчаването на академичните мобилности.

Домакините от Икономическия университет в Краков бяха подготвили богата културна програма, влючваща както опознавателен тур на университета, който се помещава в няколко красиви сгради в центъра на града, така и обиколка на Краков и неговите забележителности и официална вечеря в квартал Казимеж - стария еврейски квартал. Всички участници в събитието бяха донесли типични за културата си ястия и сладкиши, които споделихме на обща трапеза през първия ден от посещението ни.

Международната седмица създаде предпоставки за ценен обмен на мисли и добри практики между участниците от три континента и завърши с намерения за бъдещи лични и професионални контакти, които вече са факт.

Икономическият университет в Краков организира Международна седмица ежегодно. Препоръчвам участие във форума през следващата година и съм убедена, че ще бъде организиран по същия блестящ начин от сърдечните и всеотдайни домакини. На разположение съм на всеки, който се интересува от повече информация за участието ми в това събитие или от практическа информация във връзка с организиране на мобилност до КИУ.

ст. пр. А. Стефанова

02 сеп 2019Подобни