Икономически университет – Варна

Промяна в периода на провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Решение на Академичен съвет на Икономически университет – Варна за промяна в периода на провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2019/2020 г.
Изпитна сесия ОКС "професионален
бакалавър"
ОКС "бакалавър" ОКС "магистър"
5 курс СС и СНУ
и 6 курс ДНДО и СПН

Редовна сесия

1, 2 курс – 26 май - 15 юни

3 курс – 21 април - 24 април

1-3 курс – 03 - 20 юни

4 курс – 15 - 30 май

15 - 30 май

5 курс ДНДО и СПН – 03 - 20 юни

Поправителна сесия

1, 2 курс – 18 и 19 юни

3 курс – 29 и 30 април

1-3 курс – 1 и 2 юли

4 курс – 3 и 4 юни

3 и 4 юни

5 курс ДНДО и СПН – 1 и 2 юли

Ликвидационна сесия

3 курс – 19 и 20 май

1, 2 и 3 курс – 03, 04 и 08 септември

4 курс – 8 - 10 юни

8 - 10 юни

5 курс ДНДО и СПН – 03, 04 и 08 септември

Сесия за дипломиране

26 май - 30 юни

25, 26, 29 и 30 юни

25, 26, 29 и 30 юни

Неприсъствено провеждане на изпитите на студентите от всички ОКС и форми на обучение до края на месец май (с изключение на практическите изпити за ОКС "професионален бакалавър"). Тук се включват и неположените изпити от предходни учебни години, както и изпити от повишителна сесия.

Графикът за Изпитна сесия през месец май може да видите в WebStudent - университетска информационна система

16 апр 2020Подобни