Икономически университет – Варна

Програма за стипендии на Уникредит Булбанк

В унисон с целта на УниКредит да подпомага общностите да се развиват те, УниКредит Булбанк, подкрепят финансово студенти, обучаващи се в направленията: Икономика, Финанси, Бизнес администрация, Информационни технологии и Математика, като същевременно им предоставят възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на платен стаж като част от Програмата за стипендии.

Кой може да участва?

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат студенти, граждани на Европейския съюз, които:

  • са записани в бакалавърска програма (редовна форма на обучение) и са III или IV курс в едно от следните направления: Икономика, Финанси, Бизнес администрация, Информационни технологии и Математика в университети в България;
  • имат успех от предходните два семестъра не по-нисък от много добър 5;
  • владеят свободно български и английски език;
  • биха искали да проведат стаж в УниКредит;
  • не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

Какъв е размерът на стипендията?

Стипендията е в размер на 2 300 лева и се изплаща на два транша.

Студентите, които отговарят на един или повече от критериите изброени по-долу, могат да кандидатстват за еднократно допълнително плащане в размер на 500 лева:

  • Несемейни студенти без двама родители;
  • Студенти, с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти с двама родители с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти само с един родител, който е с 50% или повече процента трайни увреждания;
  • Студенти, отгледани в институция.

Какви са сроковете и правилата за кандидатстване?

Може да кандидатствате до 15.03.2024 г.

Повече информация може да намерите на следния линк: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/karieri/stipendii/

07 мар 2024Подобни