Икономически университет – Варна

Призови места за студенти от Икономически университет – Варна в конкурса на ТО на НТС – Варна за най-добри дипломни работи

С призови места бяха отличени студенти от Икономически университет – Варна в традиционния конкурс на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна, за най-добри дипломни работи през 2022 г.

В секция „Икономически науки“ експертната оценяваща комисия класира на първо място дипломната работа на тема  „Киберрисковете – нарастващата заплаха пред банковия сектор (по примера на България)“ на Камелия Игнатова Борисова, специалност „Финанси“ в ИУ – Варна. На второ място се нареди „Рефлексии на Covid-19 върху банковите институции“ с дипломант Василена Маринова Салашка от специалност „Финанси“, а на трето място: „Мигриране на бизнеса в Google Cloud“ с дипломант Ивиана Савкова Христова, 5 курс, специалност „Мобилни и уеб технологии“.

За участие в конкурса бяха представени 22 дипломни работи от висшите училища във Варна. Отличените дипломанти получиха грамоти и парични награди от ТО на НТС – Варна.

15 дек 2022Подобни