Икономически университет – Варна

Приемат се номинации за конкурса "Студент на годината" в ИУ – Варна

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна и Студентският съвет обявяват началото на тазгодишния конкурс за академичната награда "Студент на годината" на ИУ – Варна. Конкурсът е под патронажа на ректора проф. д-р Евгени Станимиров.

Желаещите да кандидатстват трябва да отговарят на следните изисквания:
да са студенти в Икономически университет – Варна или Колеж по туризъм –Варна, вкл. вече получавали наградата;

  • обучават се в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в ОКС„професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“;
  • да са положили успешно всички изпити, предвидени в учебния им план до момента;
  • за ОКС „професионален бакалавър” и „бакалавър” имат завършен поне първи курс на обучение и минимален успех "Отличен" (5,50) от предходните два семестъра (летен на предходната академична година и зимен на текущата академична година). За студенти първа година на обучение в ОКС „магистър“ се изисква минимален успех "Отличен"(5,50) от предходния -зимен семестър на текущата учебна година. Всеки студент, желаещ да участва в конкурса, трябва да предостави следните документи:
  1. формуляр-декларация по образец;
  2. копия от грамоти, сертификати и други документи, удостоверяващи призово място или участие в посочените в декларацията олимпиади, състезания,конкурси, форуми, научни проекти и др. за периода от  01.03.2019 г. до 01.03.2020 г.;
  3. копия на пълните разработки, с които студентът кандидатства (при налични такива);
  4. предоставяне на рецензии (при налични такива).

Кандидатурите ще се приемат онлайн от 29.05.2020 г. до 12.06.2020 г.
Всеки от кандидатите ще бъде уведомен за резултатите на посочената от него електронна поща.
В статутът за определяне на академичната награда "Студент на годината" на ИУ –Варна можете да откриете пълна информация относно изискванията и методиката на класиране на студентите.

29 май 2020Подобни