Икономически университет – Варна

Преподавател от ИУ – Варна проведе успешно серия лекции по дистрибуционни практики за стартъпи пред магистри от Université Savoie Mont Blanc – Франция

Гл. ас. д-р Петър Петров посети Université Savoie Mont Blanc, Франция, по покана на професор д-р Стефан Ганасали – бивш президент на университетската мрежа Dukenet и ръководител магистърски програми. Д-р Петров изнесе серия от лекции по дистрибуционни практики за стартъпи пред магистри от специалност „Маркетинг“ във френския университет. В рамките на пет дни, между 10 и 14 октомври 2022 г., бяха разгледани различни дистрибуционни стратегии и техните специфики за стартиращи бизнеси, проектирането на дистрибуционни канали и прилагането на устойчиви логистични практики при засилен интерес от страна на студентите.

Двама студенти от магистърската програма ще посетят Икономически университет – Варна през летния семестър на учебната 2022/2023 година.

В качеството си на координатор на Бизнес акселератора на ИУ – Варна (UEVA) д-р Петров се срещна с директора на Стартъп инкубатора на Université Savoie Mont Blanc доц. д-р Екатерина Льо Пенек. По време на срещата бяха обменени добри практики в подкрепата за студентски стартъпи, както и обсъдени възможности за сътрудничество в следните направления:

  • Разработване на съвместна стартъп програма на английски език с участието на ИУ – Варна и Université Savoie Mont Blanc.
  • Обмен на студентски стартъпи между двата инкубатора по програма „Еразъм+“ практики.
  • Съвместна изследователска и проектна дейност в областта на предприемачеството.

Посещението завърши със запознаване с материалната база на инкубатора и споделеното работно пространство, което се предоставя на студентските стартъпи. Д-р Петров връчи почетен плакет на ИУ – Варна на професор Ганасали за неговия значим принос в развитието на сътрудничеството между двете институции и приобщаването на нашия университет към международната мрежа Dukenet.

21 окт 2022Подобни