Икономически университет – Варна

Предстоящи уебинари на IAU за бъдещето на висшето образование

Международната асоциация на университетите IAU организира поредица от уеб семинари, обхващащи голямо разнообразие от теми, свързани с глобалната общност на висшето образование и извън него.

На уебсайта на IAU  www. iau-aiu.net могат да бъдат намерени записите на повече от 20  вече проведени семинара, особено последния семинар на тема „Отговорът на висшето образование на пандемията от КОВИД-19 – изграждане на по-устойчиво и демократично бъдеще“, а също и да се направи регистрация за участие в предстоящите през месец май нови уеб семинари по следните теми:

  • 11 май 2021 г. – „Стратегическа и целенасочена интернационализация“ – на испански език;
  • 18 май 2021 г. – „Отворена наука в един затворен свят“ – на английски език.

Подробна информация може да бъде намерена тук

05 май 2021Подобни