Икономически университет – Варна

Представяне на "Отвореният достъп в платформата Taylor & Francis"

Open Access at Taylor & Francis

Уважаеми преподаватели и докторанти,

На 11.06.2021 г. от 14.00 часа имате възможност да се запознаете с възможностите на отворения достъп на Taylor & Francis. Събитието е достъпно посредством видеоконферентна връзка в Microsoft Teams meeting.


Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

689585506@t.plcm.vc

Video Conference ID: 112 665 452 5

Alternate VTC dialing instructions

08 юни 2021Подобни