Икономически университет – Варна

Представяне на ИУ – Варна на виртуално изложение в Нигерия

Икономически университет – Варна взе участие и бе представен с презентация на най-голямото виртуално образователно изложение ConvergED 2020, което бе организирано на 5.12.2020 г. от Imperial Educational Services - Нигерия. Участниците в изложението бяха запознати с възможностите, които предлага ИУ – Варна за обучение на чуждестранни студенти и особено за студенти от Нигерия.

ИУ – Варна бе единствен представител на България, сред университети от САЩ, Канада, Кипър, Шотландия и др.

07 дек 2020Подобни