Икономически университет – Варна

Поредица от срещи на отдел "Международно сътрудничество" с турски университети

През изминалата седмица отдел „Международно сътрудничество“ прие на обучение служители от „Еразъм+“ офиса на университета Афионкарахисар, Р Турция. По време на посещението си, гостите бяха запознати с добрите практики на ИУ – Варна при изпълнението на програма „Еразъм+“ и в същото време споделиха своя опит. Двете страни обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството си в светлината на новия програмен период 2021-2027. Гостите подчертаха, че остават силно впечатлени от организацията на работа на отдел МС в ИУ – Варна и отбелязаха, че ще имплементират в своята работа част от работните практики. В края на посещението си, гостите отправиха покана за домакинство на обучение на служителите от ИУ – Варна.

На 27.05.2021 г. ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ Евгени Райчев прие на разговори представители на университет Маниса, Р Турция. Гостите споделиха мнението си, че двата университета биха могли да работят съвместно по програма „Еразъм+“ и да участват като партньори по редица проекти по програмата. Традиционно служителите от отдел „Международно сътрудничество“ запознаха партньорите с условията за учене и възможностите, които ИУ – Варна предлага на своите студенти.

01 юни 2021Подобни