Икономически университет – Варна

Поправителната изпитна сесия за летен семестър на уч. 2019/2020 г. ще се проведе присъствено в ИУ - Варна

Поправителната изпитна сесия за летен семестър на уч. 2019/2020 г. за студентите от 1 – 3 курс, ОКС "бакалавър" и 5 курс ДНДО, ОКС "магистър" ще се състои на 01 и 02.07.2020 г. Изпитите ще се проведат присъствено в ИУ – Варна.

Графикът със зали и преподаватели е обявен в университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.

15 юни 2020Подобни