Икономически университет – Варна

Поправителна и ликвидационна сесия за дипломиращи се студенти

График за поправителна (03 и 04.06.2020 г.) и ликвидационна (08, 09 и 10.06.2020 г.) изпитни сесии за дипломиращи се студенти (ОКС "бакалавър": IV курс и ОКС "магистър": V курс – СС и СПНУ и VI курс – ДНДО и СПН) за летен семестър на уч. 2019/2020 г.

Изпитите ще се проведат неприсъствено чрез възможностите на платформите eLearn и Moodle и системата Тестов център.

Графиците за поправителна и ликвидационна изпитна сесия може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.

28 май 2020Подобни