Икономически университет – Варна

Покана за участие с материали в Международна икономическа конференция в Букурещ

Университетът по икономически изследвания в Букурещ, Румъния ще организира 4-та международна конференция по икономика и социални науки, посветена на „Устойчивост и икономическа интелигентност чрез дигитализация и анализ на големи обеми данни“ между 10 и 11 юни 2021 г. (онлайн)

Избрани представени доклади ще бъдат публикувани в специално издание с доклади на конференцията на международно издателство. Най-добрите статии ще бъдат публикувани в специализирани списания в областта, а също и в научни интернет издания.

Краен срок за представяне на докладите - 10 май 2021 г.

За по-подробна информация можете да се обърнете на следния адрес conference.icess@ase.ro, а също и на следния сайт: https://icess.ase.ro/registration-and-submission/abstract-paper-submission/

30 мар 2021Подобни