Икономически университет – Варна

Покана за участие на студенти или наскоро завършили в менторска програма

Менторската програма „Shapers of Tomorrow“ , цели да подпомогне професионалното и личностно развитие на студенти или наскоро завършили студенти и да насърчи общност от ангажирани младежи да ръководят социалната промяна и да формират гражданското общество на утрешния ден.

Програмата е създадена с подкрепата на UK Chevening Alumni Program Fund в сътрудничество с Британско-Българската Бизнес Асоциация и Британско посолство София.

За първи път е отворена и за студенти в България. Подбора и свързването с ментор ще се прави паралелно до изчерпване на ресурса от ментори.

10 ное 2023Подобни