Икономически университет – Варна

Подновен конкурс за годишни финансови награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) подновява кандидатсването в ежегодния конкурс за финансово подпомагане на талантливи студенти за направления  "Право" и "Икономика и търговия". Наградите се осигуряват от специално учредения "Фонд за подпомагане на талантливи студенти" към ЦИПНИКТ.

Студентите могат да кандидатстват за следните награди:

  1. Поименна награда „Никола и Владимир Попови“ за студенти с принос в областта на правото - в размер на 1000 лв.
  2. Поименна награда „Йордан Симеонов Йорданов“ за студенти в областта на икономиката и търговията - в размер на 2000 лв.

Наградите са финансови и се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс с отлични резултати доказани постижения в областта на тяхното обучение.

Условия за участие и форма за кандидатстване

Крайният срок за подаване на документи е 15 април 2022 г. Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ. Чековете се връчват от Ректора на Икономически университет – Варна на специална церемония, по време на която се обявяват лауреатите. Церемонията ще се състои в дните около празника на университета - 14 май 2022 г. Повече за историята на призовете, можете да прочетете в страницата на Фонда.

25 мар 2022Подобни