Икономически университет – Варна

Партньорство между Икономически и социален съвет и Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна ще бъде подписан в 14.00 ч. на 20 октомври 2022 г. в зала 1 на висшето училище. Ще присъстват Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, Мария Минчева – заместник-председател на ИСС, Пламен Димитров – заместник-председател на ИСС; Богомил Николов, заместник-председател на ИСС; проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна.

В рамките на събитието от 14.30 до 16.00 ч. ще се състои и дискусия по актуални актове на ИСС.

ПРОГРАМА

20 октомври 2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Място: Икономически университет – Варна, зала 1, бул. „Княз Борис I-ви“ 77, 9002 Варна център
Линк за активно онлайн участие: https://meet.google.com/umz-jbnt-zhn?hs=224

Официално откриване и представяне на двете институции
14.00-14.30

Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет
Мария Минчева, заместник-председател на ИСС (I-ва група)
Пламен Димитров, заместник-председател на ИСС (II-ра група)
Богомил Николов, заместник-председател на ИСС (III-та група)
Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна

Официално подписване на Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет и Икономически университет – Варна.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ДИСКУСИЯ ПО АКТУАЛНИ АКТОВЕ НА ИСС:

 • Анализ относно участието на младите хора в процесите на вземане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията
  14.30-15.00
  • Офелия Кънева, докладчик по акта, член на ИСС от III група

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • България по пътя към въвеждането на еврото – становище на тема: „Национален план за въвеждане на еврото“ и анализ на тема: „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“.
  15.00-15.30
  • Богомил Николов, заместник-председател на ИСС и докладчик по акта
  • Станислав Попдончев, докладчик по акта, член на ИСС от I група

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • Становище на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти и свободни професии / Готовност за постигане на целите 55“
  15.30-16.00
  • Милена Ангелова – член на ИСС от I група, член на ЕИСК, посланик на МСП за България, докладчик по становището

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ И ОБОБЩЕНИЯ

Гледайте на живо Live Streaming

11 окт 2022Подобни