Икономически университет – Варна

Отзив от поредицата от събития посветени на 100 години от основаването на катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически университет – Варна

Катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна организира поредица от събития посветени на 100 години от основаването си. Първото мероприятие се проведе на 27 март 2023 г. в зала 320 на Икономически университет – Варна под формата на среща – дискусия на тема „Вътрешният одит в банковата система в България“ с г-жа Юлия Алтунян – Йовкова – ръководител на звено „Вътрешен одит“ от „Инвестбанк“ АД и г-жа Таня Дончева - Старши инспектор ССВО на „Инвестбанк“ АД. Срещата се инициира от Института на вътрешните одитори в България – г-н Димитър Нешев (директор на Института). По време на срещата се поставиха много въпроси и проблеми на вътрешния одит в банковите институции. Банковият сектор като един от важните компоненти на икономиката на страната е податлив на множество финансови измами и злоупотреби, но чрез механизмите на вътрешния одит много голяма част от тях се разкриват и предотвратяват. Г-жа Юлия Йовкова, като бивш възпитаник на Икономически университет – Варна, завършила спец. "Счетоводство и контрол" още през 1991 г., представи (като личен пример) успешната реализация пред студентите в областта на счетоводството и контрола.

29 мар 2023Подобни