Икономически университет – Варна

Отворен достъп до над 2000 учебници и справочници от Cambridge University Press

Уважаеми колеги,

До 31 май 2020 е осигурен свободен достъп до над 2000 учебници и справочници от престижния издател Cambridge University Press в голяма част от областите на знанието. Част от книгите с отворен достъп могат да бъдат четени само онлайн.

Достъпът е от територията на университета на www.cambridge.org/mybooks

16 апр 2020Подобни