Икономически университет – Варна

Онлайн обучение за преподаватели

Онлайн обучение
за преподаватели

"Изследвания в научни електронни ресурси"

лектор Ели Маринова

17 ноември 2021 г., 10:00 часа

Обучителни теми:

  • Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси
  • Мениджмънт на изследователските данни
  • Справки в световните наукометрични бази данни Scopus и Web of Science
  • Цитиране с библиографски мениджъри – EndNote, Mendeley
  • Персонални идентификатори - ORCID

Очакваме ви на: meet.google.com/qcx-jyfw-onb

Контакти:
Ели Маринова
Информационно-библиографски отдел
тел. 0882 164 646
Университетска библиотека
Икономически университет – Варна

11 ное 2021Подобни