Икономически университет – Варна

Обучителен семинар за преподаватели "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж"

Кога: 27 март 2023 (понеделник) – 13:30-15:00 ч.

Къде: зала 322 (Моля, заявете участие!)

Програма и тематично съдържание

Модул 1
  • Основни видове информационни ресурси и тяхното библиографиране.
  • Кратко ръководство за съставяне на библиография към научен труд. Правила за цитиране на различните видове документи според действащите стандарти.
  • Оформяне на научната библиография според вида на научния труд. Библиография към статии, доклади, учебна и научна литература.
Модул 2
  • Автоматизирано цитиране. Използване на библиографски мениджъри. Word – правила за попълване на данни според различните стандарти.
  • Регистър публикации. Указания за попълване и основни типове грешки.

Моля да заявите участието си в обучителния семинар на ел. адрес: yana_doneva@ue-varna.bg

22 мар 2023Подобни