Икономически университет – Варна

Обучителен семинар "Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебна практика"

Обучителен семинар с дискусионен панел
„Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебна практика“
11 ноември – 12  ноември 2022 г.
Гост-лектор: Проф. д. н. Живко Иванов Драганов, ръководител катедра „Международно право и право на ЕС“, към УНСС - София

Обучението е предназначено за членове на академичен и преподавателски състав, докторанти и постдокторанти от Икономически университет – Варна.

Програма и тематично съдържание

Модул 1 - 11 ноември (петък) 2022 – 14:00-18:00 ч. , зала 320.

  • Обща характеристика и принципи на правната закрила на интелектуалната собственост. Основни вътрешни и международни източници;
  • Видове обекти на интелектуалната собственост. Правна закрила на интелектуалната собственост в правото на ЕС: сближаване на законодателствата на държавите членки и създаване на наднационални права на интелектуалната собственост;
  • Обекти на интелектуална собственост в областта на висшето образование. Създаване и използване на обекти на интелектуалната собственост при осъществяване на преподавателска и научно-изследователската дейност;
  • Дискусия.

Модул 2 - 12 ноември (събота) 2022 – 09:00-13:00 ч., зала 320.

  • Обща характеристика на авторското право. Закриляни произведения. Творчество и обективна форма. Автор. Съавторство. Съдържание и срок на закрила на авторското право;
  • Обща характеристика на произведенията на науката като обекти на авторското право. Носители на авторското право върху произведения на науката, създадени в хода на преподавателската и при осъществяване на научно-изследователска дейност. Особености при използването на произведения, създадени в рамките на преподавателската и научно-изследователската дейност;
  • Създаване и използване на произведения на науката в дигитална среда. Използване на дигитални образователни ресурси;
  • Плагиатство в академичната област. Правни последици;
  • Преглед на съдебна практика и дискусия.

Академичният и преподавателски състав ще могат да използват посетения семинар за нуждите на повишаване на квалификацията си, приложима в процедурите по атестирането им.

На докторантите, посетили обучението ще бъдат присъдени кредити, съобразно предвидените в индивидуалния им докторантски план.

Моля да заявите участието си в обучителния семинар в срок до 08.11.2022 г. на ел. адрес: nidd@ue-varna.bg

02 ное 2022Подобни