Икономически университет – Варна

Обучение за преподаватели

Обучение за преподаватели

"Работа с научни електронни ресурси"

лектор Ели Маринова

3 май 2023 г. (сряда), 10:00 часа, зала 322

Обучителни теми:

  • Работа с електронните ресурси на Библиотеката;
  • Стратегии за търсене и управление на резултатите;
  • Цитиране в текста и създаване на библиография с библиографски мениджър – Mendeley;
  • Passport (новоабонираната система за пазарни изследвания)
  • Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране Scopus и Web of Science;
  • Профили и персонализация – ORCID.

Обучението е подходящо за всички, които още не са присъствали на предишно такова.

Очакваме ви!

Контакти:
Ели Маринова
Информационно-библиографски отдел
тел. 0882 164 646
Университетска библиотека
Икономически университет – Варна

27 апр 2023