Икономически университет – Варна

Онлайн обучение за преподаватели

Онлайн обучение за преподаватели

"Работа с научни електронни ресурси"

лектор Ели Маринова

5 декември 2023 г. (вторник), 10:00 часа, онлайн

Обучителни теми:

  • Стратегии за търсене и управление на резултатите в електронните научни ресурси на библиотеката
  • Създаване на библиотека, цитиране в текста и оформяне на библиография с Mendeley, новости
  • Passport (система за пазарни изследвания)
  • Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране Scopus и Web of Science
  • Нови функции и инструменти в Science Direct – Scopus авторски профили и препоръчване на списания за публикуване

Обучението е подходящо за всички, които още не са присъствали на предишно такова.

Очакваме ви!

Контакти:
Ели Маринова
Информационно-библиографски отдел
тел. 0882 164 646
Университетска библиотека
Икономически университет – Варна

30 ное 2023Подобни