Икономически университет – Варна

Нова специалност акредитирана от световна организация

В новата aнглоезична специалност "Accounting", студентите ще имат възможност да се обучават по първата акредитирана от топ световна професионална организация CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) бакалавърска програма в България. Завършилите тази специалност ще имат възможността да се освободят от първите седем дисциплини в квалификационната рамка на CIMA при кандидатстване за диплома на CIMA за „Management Accounting“. За получаване на дипломата ще е необходимо да вземе допълнително само един практически изпит, който се държи пред международната професионална организация (изискване, задължително за завършилите студентите от всички акредитирани организации по света).

Учебните дисциплини* с възможност за освобождаване от изпит при явяване за диплома от CIMA са:

* Студентите, завършили специалност International Business на Икономически университет – Варна, имат възможност да се освободят от изпити по три дисциплини: BA1 ;BA4; E1

Програмата Accounting e  в процес на акредитация за шест дисциплини от квалификационната рамка на другата водеща световна професионална организация в областта на счетоводство, одит и бизнес анализа - ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Повече информация за специалност Accounting

12 дек 2018Подобни