Икономически университет – Варна

Научна конференция с международно участие "Туризъм и свързаност"

 Научна конференция
"Туризъм и свързаност"

посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България

25  юни 2021 г., 10:00 ч., хибридна форма

     Отложената конференция във връзка с 55 годишнината от създаването на специалност „Туризъм” ще се проведе на 25.06. от 10:00 в зала 1 на ИУ в хибридна форма - присъствено (ограничен капацитет) и онлайн поради обявената до края на юни епидемична обстановка.

Организационен комитет:

  • председател - проф. д-р Таня Дъбева
  • членове - проф. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Вилиян Кръстев, доц. д-р Велина Казанджиев, доц. д-р Георгина Луканова, гл. ас. д-р Мария Велев, гл. ас. д-р Тодор Дянков, гл. ас. д-р Красимира Янчева

Тематични направления:

  • Образованието и науката за туризма
  • Икономически и териториални измерения на туризма
  • Управление и маркетинг в туризма
  • Туристически предприятия
  • Туристически услуги и продукти  

20 май 2021Подобни