Икономически университет – Варна

Научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ в ИУ – Варна

В рамките на традиционната за катедра „Правни науки“ есенна научна сесия на 8.11.2019 г. в Икономически университет – Варна се проведе поредната национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“.

Официални гости на форума бяха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, партньорите на катедрата от варненските Апелативен, Окръжен, Районен, Административен съд, началникът на Затвор – Варна Йордан Йорданов. За пореден път научният форум даде поле за дебати,  дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, посветени на различни проблеми, касаещи правната регулация на отделни икономически и социални взаимовръзки.

По предварително заявените 40 доклада участваха представители на академичната общност от различни университети в страната, на адвокатурата, Камарата на медиаторите във Варна, практикуващи юристи, началникът на отдел „Правно обслужване“ в Дирекция „Преструктуриране на кредити“ към БНБ, докторанти.

За поредна година проведената конференция доказа необходимостта от така важната за правото и икономиката среща на доктрината и практиката, които чрез ползотворни дискусии допират различните си гледни точки за намиране на правилните и адекватни на времето ни решения.

11 ное 2019Подобни