Икономически университет – Варна

Национална ученическа олимпиада - секция "Правни, управленски и социални науки"

На 27 ноември 2021 г. в дистанционен формат се проведе национална ученическа олимпиада в секция "Правни, управленски и социални науки". За поредна година олимпиадата посрещна голям брой участници - заявили участие бяха 130 ученици от над десет училица в гр. Варна и страната - Търговска гимназия „Г.С.Раковски" - гр. Варна, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров", "Професионална Техничска Гимназия", Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", ЕГ "Гео Милев" град Добрич, СУ "Йордан Йовков" гр. Кърджали, II СУ "Професор Никола Маринов", СУ "Св.Климент Охридски" гр. Аксаково, ПГИ "Д-р Иван Богоров" Варна, СУ "Проф. Никола Маринов" гр. Търговище, ПГСУАУ "Атанас Буров" град Силистра, СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан, III ПМГ "Акад. Методий Попов" Варна, СУ за ХНИ "К. Преславски" гр. Варна и др.

Олимпиадата е организирана съвместно от две катедри на ИУ – Варна – "Правни науки" и "Управление и администрация" обучаващи студенти в специалности на професионално направление "Администрация и управление" в ОКС "бакалавър"- Съдебна администрация, Мениджмънт, Публична администрация. Тя имаше за цел да предостави възможност за изява на знанията и уменията на учениците от XI и XII клас на гимназии в страната, с профил и специалности, изучаващи дисциплините, от кръга на материята на секцията – правни, управленски и социални.

В рамките на два часа учениците решаваха тестови въпроси от областта на правото, социалните науки и философията, както и управленски казус.

Удоволствие за организаторите беше да посрещнат толкова много умеещи, знаещи и мотивирани млади хора, желанието на които да покажат и да се преборят за първенството на своите знания в най – старото висше търговско училище, винаги е вдъхновяващо за утвърждаване традицията на олимпиадата, независимо от условията и обстоятелствата.

  • Първо място - Дафина Василева Василева
  • Второ място  - Мартин Любенов Тодоров 
  • Трето място - Десислава Тихомирова Димитрова 

30 ное 2021Подобни