Икономически университет – Варна

Национална олимпиада за ученици - секция "Маркетинг"

И тази година като част от университетската Национална олимпиада за ученици, се провежда олимпиада по Маркетинг. Целта е да се предостави възможност за творческа изява на учениците от 11 и 12 клас в областта на маркетинга, както и възможности за развитие и задълбочаване на техните знания, умения и компетентности в тази насока. Подпомага се изграждането на сътрудничество между средното и висшето образование в страната. Олимпиадата се провежда в два етапа. Повече информация за регламента и начина на провеждане можете да видите на сайта на ИУ – Варна.

След провеждането на първия етап се получиха следните резултати:

Резултати от Етап 1
Три имена Точки

1.

Алиса Делянова Тодорова

50

2.

Инес Стефан Ставрева

50

3.

Йоанна Руменова Йорданова

50

4.

Петина Георгиева Александрова

50

5.

Ронелия Ивайлова Лазарова

50

6.

Мартин Радославов Велев

49

7.

Стефания Антонова Йорданова

48

8.

Максим Ивайлов Енчев

46

9.

Йешим Тургай Бехчет

45

10.

Пресиана Божидарова Костадинова

45

11.

Мюге Лютфи Ариф

44

12.

Ния Петрова

44

13.

Ивайла Илиева Павлова

43

14.

Магдалена Георгиева Иванова

43

15.

Симона Ивайлова Йорданова

43

16.

Сияна Данаилова Донкова

43

 

Финално класиране от Националната университетска олимпиада за ученици:

 

Участници Резултат
1 Максим Ивайлов Енчев 96
2 Йешим Тургай Бехчет 95
3 Инес Стефан Ставрева 94
4 Ронелия Ивайлова Лазарова 93
5 Алиса Делянова Тодорова 93
6 Петина Георгиева Александрова 93
7 Магдалена Георгиева Иванова 92
8 Ния Петрова 92
9 Мартин Радославов Велев 92
10 Пресиана Божидарова Костадинова 88
11 Ивайла Илиева Павлова 85
12 Стефания Антонова Йорданова 85
13 Йоанна Руменова Йорданова 83
14 Симона Ивайлова Йорданова 82
15 Мюге Лютфи Ариф 76

30 ное 2021Подобни