Икономически университет – Варна

Международната научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"

Катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна

Ви кани да вземете участие в

Международната научна конференция

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието“

по случай 50 години от създаването на катедрата.

Конференцията ще се проведе на 18 октомври 2019 г.

За повече информация: http://informatics.ue-varna.bg/conference/

11 юли 2019Подобни