Икономически университет – Варна

Международен симпозиум за образование и ценности (ISOEVA)

Университет Карабук (Турция) организира за четвърти път Международен симпозиум за образование и ценности (ISOEVA).

Симпозиумът ще се проведе онлайн от 24 до 26 декември 2020 г.

Участието с доклади на симпозиума е безплатно.

Желаещите да се включат с материали могат да се обърнат за подробна информация на следния адрес: isoeva2017@gmail.com

25 ное 2020Подобни