Икономически университет – Варна

"Месец на науката" - Варна 2021

Съюза на учените - Варна

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Науката в служба на обществото – 2021"
секция "Икономически науки"

29 октомври 2021 г., 13:30 ч., онлайн https://meet.google.com/xgd-gnkc-pfy

На 29 октомври 2021 г. от 13:30 до 17:00 часа онлайн на адрес: https://meet.google.com/xgd-gnkc-pfy  в рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2021 г., ще се проведе 25-а заключителна конференция "Науката в служба на обществото – 2021".

Разработките ще бъдат отпечатани като статии в списанието на Съюза и индексирани в RePEc, Google Scholar, CEEOL и др.

27 окт 2021Подобни