Икономически университет - Варна

Ликвидационна изпитна сесия

Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе присъствено в ИУ - Варна на датите 03, 04 и 08 септември 2020 г. График за ликвидационната сесия за студенти ОКС "бакалавър" 1-3 курс и ОКС "магистър" 5 курс – ДНДО и СПН, може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.

WebStudent

28 авг 2020Подобни