Икономически университет – Варна

Кръгла маса на тема "Индустриалният бизнес – перспективи и възможности" се проведе в ИУ – Варна

На 27.10.2023 г. в Икономически университет – Варна, се проведе Кръгла маса на тема „Индустриалният бизнес – перспективи и възможности“, посветена на 75-годишнината от създаването на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ и 70-годишнината на катедра „Индустриален бизнес и логистика“. Юбилейното събитие събра учени и изследователи в сферата на индустриалния бизнес и предприемачеството от цялата страна, както и редица представители на практиката.

Началото беше поставено с поздравително слово от проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на ИУ – Варна. Поздравителни адреси бяха поднесени от името на флотилен адмирал, проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ ,,Н. Й. Вапцаров“, от името на проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна.

Специални поздравления и плакети поднесоха проф. д-р Валентина Алексиева, декан на „Стопански факултет“ в УХТ – Пловдив, проф. д-р инж. Николай Карев, декан на ДПДО в ХТМУ – София, доц. д-р Денка Златева, декан на „Стопански факултет“ в ИУ – Варна, доц. д-р Добрин Добрев, декан на факултет „Управление“ в ИУ – Варна, проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ в УНСС-София, проф. д-р Любчо Варамезов, ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в СА – Свищов, проф. д-р инж. Димитър Димитракиев, ръководител на катедра „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, проф. д-р инж. Светлана Димитракиева, ТУ – Варна, инж. Пенко Стоянов, председател на Областно представителство – Варна на Камарата на строителите в България.

Поздравителни адреси бяха получени от доц. д-р Светла Димитрова – президент на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско промишлена палата, доц. д-р Даниела Георгиева – декан на Финансово-счетоводен факултет, доц. д-р Стоян Киров – ръководител на катедра „Финанси“, проф. д-р Веселина Димитрова – ръководител на катедра „Международни икономически отношения“, доц. д-р Танка Милкова, ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“, доц. д-р Михал Стоянов – ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“, доц. д-р Калоян Колев – ръководител на катедра „Обща икономическа теория“, доц. д-р Антоанета Стоянова – ръководител на катедра „Стокознание“, доц. д-р Теодорина Турлакова – ръководител на катедра „Аграрна икономика“, доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, доц. д-р Георгина Луканова – ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“, доц. д-р Галина Йолова, ръководител на катедра „Правни науки“, доц. д-р Надежда Попова-Йосифова, ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“, доц. д-р Владимир Жечев, ръководител на катедра „Маркетинг“, в ИУ – Варна, както и доц. д-р Даниела Йорданова, зам.-декан на „Стопански факултет“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и инж. Огнян Спасов – изп. директор на „Стопанска камара – Варна“.

Участници в пленарната сесия с доклади бяха проф. д-р Николай Щерев, УНСС – София и председател на АПИУИ и д-р Милчо Близнаков – изп. директор на „Холдинг Варна“ АД. Проведени бяха дискусии по основните направления на кръглата маса: Конкурентоспособност, предприемачество, иновации и технологично развитие; Съвременни практики в управлението на бизнес процесите; Кръгова икономика, устойчиво развитие и икономически растеж; Съвременни тенденции при обучението на специалисти за индустрията.

Участниците засвидетелстваха високата си оценка и удовлетвореност от провеждането на кръглата маса. Докладите на участниците в кръглата маса са публикувани в електронен сборник с доклади.

02 ное 2023Подобни