Икономически университет – Варна

Конкурс "Студент на годината" в ИУ – Варна

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна и Студентският съвет обявяват началото на тазгодишния конкурс за академичното отличие "Студент на годината" на ИУ – Варна. Конкурсът е под патронажа на ректора проф. д-р Евгени Станимиров.

Желаещите да кандидатстват трябва да отговарят на следните изисквания:

  • студенти са в Икономически университет – Варна (Колеж по туризъм – Варна), вкл. вече получавали наградата;
  • обучават се в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в ОКС „професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“;
  • положили са успешно всички изпити, предвидени в учебния им план до момента;
  • за ОКС „професионален бакалавър” и „бакалавър” имат завършен поне първи курс на обучение и минимален успех "Отличен" (5,50) от предходните два семестъра (летен на предходната академична година и зимен на текущата академична година). За студенти първа година на обучение в ОКС „магистър“ се изисква минимален успех "Отличен" (5,50) от предходния - зимен семестър на текущата учебна година.

Всеки студент, желаещ да участва в конкурса, трябва да предостави следните документи:

  • уверение, в което фигурира успехът на студента, издадено от Икономически университет – Варна или Колеж по туризъм – Варна (за студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “професионален бакалавър” в уверението трябва да е вписан успехът, който е средно аритметично на успеха от предходните два семестъра (летен на предходната академична година и зимен на текущата академична година), а за студенти първа година на обучение в ОКС „магистър“ успеха от предходния - зимен семестър на текущата учебна година);
  • формуляр-декларация по образец;
  • копия от грамоти, сертификати и други документи, удостоверяващи призово място или участие в посочените в декларацията олимпиади, състезания, конкурси, форуми, научни проекти и др. за периода от 01.03.2023 г. до 01.03.2024 г.;
  • копия на пълните разработки, с които студентът кандидатства (при налични такива);
  • рецензии (при налични такива).

Кандидатурите ще се приемат онлайн от 19.03.2024 г. до 10.04.2024 г. на следния адрес.

Всеки от кандидатите ще бъде уведомен за резултатите на посочената от него електронна поща.

Статутът за определяне на академичното отличие „Студент на годината“ на ИУ – Варна, в който можете да откриете пълната информация относно изискванията и методиката на класиране на студентите, е наличен на следния адрес.

Документи на кандидати с различни постижения от тези описани в официалния статут на академичното отличие „Студент на годината“ няма да бъдат разглеждани.

19 мар 2024Подобни