Икономически университет – Варна

Конкурс "Млад икономист 2021 г. - Гласът на младите за силна икономика"

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България /СИБ/ обяви за пореден 17-ти път конкурс "Млад икономист 2021 г. - Гласът на младите за силна икономика" на тема: "Поуките за икономиката и образованието от пандемията Covid-19 "

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Условията за провеждането му са обявени на сайта на Съюза на икономистите в България.

По-важни срокове: представяне на разработките - до 26.05.2021 г., тържествено връчване на наградите: 11.06.2021 г.

04 мар 2021Подобни