Икономически университет – Варна

ИУ – Варна осигури уеб камери за нуждаещи се студенти

Икономически университет – Варна продължава да се утвърждава като социално отговорна и предприемачески ориентирана институция. Благодарение на доброто сътрудничество с бизнеса бяха осигурени уеб камери на студенти, които ще им помогнат в процеса на онлайн обучението и полагането на отдалечени изпити. Те са дарения от фирми – партньори на висшето училище, сред които е „Ардес“ ЕООД.

Припомняме, че ИУ – Варна първи в страната отвори за свободен достъп библиотечния си фонд с над 5500 дигитални ресурса.

11 юни 2020Подобни