Икономически университет – Варна

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2022 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.)

2 декември 2022 г.

Катедра Специалност Зала Час
Център за магистърско обучение Аула 13:00

Аграрна икономика

Бизнес консултиране, Екоикономика

221

14:15

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Строително предприемачество и недвижима собственост, Управление на проекти

319

14:15

Икономика и управление на търговията и услугите

Глобален търговски бизнес

433

14:15

Индустриален бизнес и логистика

Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

122

14:15

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

305

14:15

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес

220

14:15

Маркетинг

Маркетинг и бранд мениджмънт, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг

223

14:15

Международни икономически отношения

Конкурентно и бизнес разузнаване

523

14:15

Управление и администрация

Мениджмънт на организациите, Мениджмънт на човешките ресурси

511

14:15

Информатика

Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса

434

14:15

Обща икономическа теория

Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

304

14:15

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

316

14:15

Финанси

Банков мениджмънт, Финанси и иновации

301

14:15

Галилеева клетва Икономически университет

Галилеева клетва Икономически университет

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.

11 ное 2022Подобни