Икономически университет – Варна

Тържествени промоции Випуск 2022, ОКС "бакалавър"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2022 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.)

25 ноември 2022 г.

Катедра Специалност Зала Час

Факултет "Управление"

Аула

10:00

Икономика и организация на туризма

Туризъм, Международен туризъм (с преподаване на руски език)

128

11:15

Маркетинг

Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Международен бизнес (с преподаване на английски език)

Аула

11:15

Международни икономически отношения

Международни икономически отношения

433

11:15

Управление и администрация

Мениджмънт, Публична администрация

301

11:15

Правни науки Съдебна администрация 305 11:15

Факултет "Информатика"

 

 

Информатика

Информатика, Информатика и компютърни науки, Мобилни и уеб технологии, Бизнес информационни системи

316 13:30

Финансово -  счетоводен факултет

Аула

13:30

Счетоводна отчетност

 

Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол

Аула

14:45

Финанси

Финанси, Застраховане и осигуряване

122

14:45

Стопански факултет

128

13:30

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

221

14:45

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции, Бизнес икономика

301

14:45

Икономика и управление на търговията и услугите

Икономика и търговия

323

14:45

Индустриален бизнес и логистика

Индустриален бизнес и предприемачество, Логистика

128

14:45

Стокознание

Стокознание и митническа дейност

220

14:45

Галилеева клетва Икономически университет

Галилеева клетва Икономически университет

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.

11 ное 2022Подобни