Икономически университет – Варна

Приемът на документи за кандидатстване в Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна продължава до 21 август 2022 г.

Приемът на документи за кандидатстване в Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна за учебната 2022/23 година продължава до 21 август. Той се извършва на място в колежа – бул. „Сливница“ 158 А, или по електронен път. За да кандидатствате онлайн, трябва да маркирате  ОКС  „професионален бакалавър“:https://ksp.ue-varna.bg/

Колежът по туризъм обучава студенти в 2 специалности –„Мениджмънт на туризма и свободното време“ и „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“.

Кандидатствалите в етапа на прием до 22 юли ще се записват от 25 до 29.07.2022 г. на място в колежа, а подалите документи до 21 август ще се записват в периода 23 – 26.08.2022 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  • диплома за средно образование – сканирано копие (за кандидатстване онлайн). Всички страници на дипломата трябва да са прикачени като един файл.
  • документ за платена кандидатстудентска такса – сканирано копие (за кандидатстване онлайн);
  • лична карта.

Такса за кандидатстване и класиране – 60 лв. Плаща се по банков път.

Банкова сметка на Колеж по туризъм – Варна: Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG02STSA93003144101600
BIC: STSABGSF
Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента
Основание за плащане: такса за кандидатстване

 

 

Образуване на бал
Специалност Оценки балообразуване
Мениджмънт на туризма и свободното време (редовно обучение) От дипломата за завършено средно образование
1. български език и литература от курса на обучение
2. първи чужд език
3. втори чужд език
4. ДЗИ по избор
или ДИППК или
Оценка от електронен тест по чужд език от ИУ – Варна
или от кандидат-студентски изпит по чужд език, положен през 2022 г. в друг университет в България
Мениджмънт на хотели и ресторанти (редовно и  задочно обучение) От дипломата за завършено средно образование
1. български език и литература от курса на обучение
2. първи чужд език
3. втори чужд език
4. ДЗИ по избор или ТПС,
или ДИППК или
Оценка от електронен тест по чужд език от ИУ – Варна
или от кандидат-студентски изпит по чужд език, положен през 2022 г. в друг университет в България
  • ДЗИ – Държавен зрелостен изпит
  • ТПС – Теория на професията и специалността
  • ДИППК - Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

22 юли 2022Подобни