Икономически университет – Варна

Инициатива за съвместно научно-приложно изследване по проблемите на морския бизнес

Възможността за провеждане на съвместно научно-приложно изследване по проблемите на морския бизнес беше обсъдена на 24.01.2022 г. в Икономически университет – Варна. В работната среща участваха проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите и проф. д-р Благовест Белев – професор от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и депутат в 47-то Народно събрание. Проучването ще бъде реализирано от изследователски екип, включващ членове на академичния състав на Икономически университет – Варна и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Ще бъдат привлечени и експерти от практиката, в това число от Изпълнителна агенция "Морска администрация", Варненската търговско-индустриална камара, Стопанска камара – Варна, и др. 

25 яну 2022Подобни