Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна посрещна гост-лектор от Черна гора

Гост-лектор от Университета на Черна гора посети Икономически университет – Варна по програма „Еразъм+“, за да изнесе лекции пред български и чуждестранни студенти по програмите „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениджмънт“.

На 15 март 2023 г. главният асистент Таня Миротич от Икономическия факултет на Университета на Черна гора предизвика интерес с лекцията си „Мерки на централната тенденция: понятия, видове, свойства, изчисление“.

Гл.ас. Миротич също имаше възможността да се срещне и да преподава на студентите по Еразъм+, които в момента извършват своята Еразъм+ мобилност за обучение в ИУ-Варна.

Гл.ас. д-р Светлана Тодорова от катедра „Статистика и приложна математика“ посрещна колегата си от Черна гора като домакин.

23 мар 2023Подобни