Икономически университет – Варна

Годишни поименни награди за 2008 г. на Община Варна за студенти

Община Варна и Студентски съвет на  ИУ – Варна

откриват за втора поредна година
процедура за кандидатстване за

Годишна поименна награда на Община Варна
за студенти от Варненските висши учебни заведения

Кой може да участва...

  • Всеки студент, който към момента на подаването на документите си е включен в РЕДОВНА форма на обучение в Икономически университет - град Варна;
  • Студентът следва да е вземал участие в дейността на Студентски съвет или другите органи на управление на Университета, да е организатор и участник на крупни акции и мероприятия, да е участвал в конференции, семинари и други организирани  мероприятия на местно, национално ниво;
  • Да е печелил отличия през проведените през годината: национални, международни, регионални, общински или вътрушноуниверситетски конкурси, турнири или състезания в научната област.
  • Студентът следва да е завършил успешно първи курс и да е с успей не по-нисък от "мн. добър" (4,50);

Как да кандидатстваш...

  • Потърси информация в Студентски съвет;
  • или студентският форум на адрес www.ss-varna.org/ueforum
  • Посети сайта на ИУ - Варна;
  • Виж в сайта на Студентски съвет.
  • или се обади на телефон 0878 838 072, 660 310, 660 417

08 окт 2008Подобни