Икономически университет - Варна

Еразъм+ практика за студенти в Словакия

Уважаеми, студенти!

Имате възможност да кандидатствате за Еразъм практика, която ще се проведе в отдел "Международно сътрудничество" на Икономически университет в Братислава, Словакия.

Стажът се провежда в рамките на Европейска програма за мобилност Еразъм+ за зимния/летния семестър на 2020/2021 академична година.

Изисквания:

  • владеене на английски език (ниво В2 – С1);
  • висока ангажираност към работата;
  • добри компютърни умения.

Можете да кандидатствате, като изпратите CV на email: internship@euba.sk

14 юли 2020Подобни