Икономически университет – Варна

"Еразъм+" конкурс за студентска мобилност за академичната 2024/2025 година

ИУ – Варна обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2024/2025 г.

  • Любопитни ли сте, какво е да си студент в университет извън България?
  • Знаете ли как да инвестирате в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искате ли да подобрите езиковите си умения?

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година. За целия период на мобилността ще получавате месечна субсидия, а след като се върнете в ИУ – Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Студентите на ИУ – Варна и Колежа по туризъм ще имат възможност да кандидатстват през електронната система за кандидатсtване WebStudent от 08:00 ч. на 27.02.2024 г. до 16:00 ч. на 18.03.2024 г.


Финансиране по държави
Група Държава Месечен грант (евро)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Партньорски държави от регион 14

674

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания, Партньорски държави от регион 13

674

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция

606

Партниращи държави

Страни, участващи в програмата, извън рамките на ЕС

Държави членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата и трети държави, които не са асоциирани към програмата от региони 13 и 14 786

Кандидатстването се осъществява по електронен път на сайта на ИУ-Варна, в секцията на отдел „Международно сътрудничество“ като изискването за кандидатстване е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+". За тези, които нямат сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език, ще могат да заявят участието в изпит по английски език. Допълнително ще получите информация за място и време на провеждане на изпита. Важно е да обърнете внимание, че заявката за изпит става в системата за електронно кандидатстване.

* Първокурсниците на ИУ – Варна и Колежа по туризъм нямат правото да кандидатстват за мобилност на този конкурс.

Тази година екипът на “Международно сътрудничество” организира Информационен ден по програма Еразъм+ на 27.02.2024 г. от 11:00 ч., зала 320, в която всички желаещи студенти ще могат да получат повече информация как се кандидатства през платформата. Студентите ще могат да се запознаят и с партньорската мрежа на ИУ – Варна.

График на кампанията:

Повече информация ще може да получите на:
Email: outgoingmobility@ue-varna.bg
Телефон: +35952830812
отдел "Международно сътрудничество", 1 етаж (Студентска улица)

07 мар 2024Подобни