Икономически университет – Варна

Двигателна активност по време на сесия

По време на изпитната сесия от 11 януари до 4 февруари 2023 г. студентите могат да ползват Спортния комплекс на ИУ – Варна с присъствието на преподаватели от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа всеки работен ден.

16 дек 2022Подобни