Икономически университет – Варна

Дванадесета студентска олимпиада по микроикономика

На 18 декември 2020 г. от 13:00 ч. ще се проведе Дванадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“ при ИУ – Варна.

Тази година традиционното ежегодно събитие ще бъде организирано и проведено неприсъствено. В него ще участват студентите, показали най-добри резултати по дисциплината „Микроикономика“. Олимпиадата ще включва два етапа и ще бъде с обща продължителност 130 минути.

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
е-mail: vntodorov@ue-varna.bg

24 ное 2020Подобни