Икономически университет – Варна

Дванадесета международна седмица по програма "Еразъм+" в Икономически университет в Катовице, Полша

Икономически университет Катовице, Полша кани преподаватели на международна седмица в периода 8-13 май 2023 г. Основна тема на събитието е "Управление на интернет комуникацията". То включва широка гама от дисциплини, вариращи от Управление и Маркетинг до Информационни и комуникационни технологии. От лекторите се очаква да изнесат 1 курс (8 или 16 академични часа) на една студентска група в своята област, но имат възможност и да проведат повече курсове през седмицата, ако желаят. Методите на преподаване зависят изцяло от учителите като е разрешено да се чете лекционен курс или представят презентации, както и да се участва в семинари, дискусии, проекти и т.н.

По време на събитието всички преподаватели са поканени да се присъединят към Семинар за интелигентни технологии и интелигентни изследвания, по време на който могат да представят резултатите от своите изследвания, своята институция и държава.

Регистрационната форма трябва да се попълни и изпрати на имейл pank.ue@katowice.pl до 30 януари 2023 г.

Повече инфорамция на: https://www.intweek.ue.katowice.pl/

19 яну 2023Подобни