Икономически университет – Варна

Договор за сътрудничество между омбудсмана на Република България и ИУ – Варна

Броени дни след студентския празник и деня за защита правата на човека Икономически университет – Варна бе домакин на омбудсмана на Република България доц. д-р Диана Ковачева. На официална церемония на 11.12.2019 г. в ректората на висшето училище бе подписан безсрочен договор за сътрудничество между двете институции. Преди това омбудсманът се срещна с ректора проф. д-р Евгени Станимиров, академичното ръководство и доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“. Бяха обсъдени ключови за висшето образование теми, сред които дигитализацията, трансферът на ноу-хау, интернационализцията и др. Относно дискусията за Закона за академичния състав, поискана с подписка от над 100 преподаватели във висши училища, доц. Ковачева заяви, че дава възможност на преподавателите да изразят своето становище за развитието на академичния състав, както и за прилагането за закона. Тя е обобщила становищата и ще съдейства за организиране на среща с МОН. Присъстващите на срещата се солидаризираха  около становището, че „квантов скок“ в благосъстоянието е възможен единствено при извеждане на образованието като стратегически приоритет с адекватна финансова подкрепа.

Проф. Станимиров подчерта, че ИУ – Варна е единственият университет в страната, който обучава студенти в специалност „Съдебна администрация“ и в който скоро ще се открие първият университетски Център по медиация.

Доц. Ковачева с интерес разгледа първата главна книга на 100-годишния ИУ – Варна и написа своето послание в почетната книга на университета

Впечатлена съм от богатата история и обещаващото бъдеще на университета. Надявам се академичният дух да зарази студентите с ентусиазъм и професионализъм.

По-късно доц. Ковачева изнесе пред студенти и преподаватели в ИУ – Варна публична лекция на тема „Ролята на омбудсмана за защита на основните права“. По този начин се поставя начало не само на сътрудничеството между двете институции, но и се отстоява вековната традиция на университета да съчетава образованието с утвърждаването на общочовешки ценности, толерантност и духовна култура в израстването на младите хора.

Събитието бе  организирано от катедра „Правни науки“ и е част от официалната програма за честване на 100-годишнината на ИУ – Варна.

11 дек 2019Подобни