Икономически университет – Варна

Дискусионна среща "Успешните личности спечелват късмета си, ... а не просто имат късмет"

90 години

Икономически университет - Варна

Клуб на предприемчивите студенти

Студентски съвет и

Финансово-счетоводен факултет

Икономическиуниверситет - Варна

Дискусионна среща
на тема "Успешните личности спечелват късмета си, ... а не просто имат късмет"

31 март 2010 г., 18.00 ч., зала 122

Гост - лектор: инж. Валентин Вълев
Управител на "Експрес Гаранцион" ООД,
Основател на верига хотели "АКВА",
Председател на областното представителство на Камара на строителите в България,
Мениджър за 2008 год. на Бизнес Академия- Варна

23 мар 2010Подобни