Икономически университет – Варна

Д-р Х. Чао и доц. д-р Евгени Евгениев, гост-лектори на международен работен семинар в Икономически унивеситет – Варна

Работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновации: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“ се състоя на 2 август 2021 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна.

Домакин на форума беше доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация, който приветства участниците от името на Академичното ръководство и лично от името на проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на университета.

Дискусията беше открита от д-р Х. Чао – ръководител на отдел „Стратегии и политики“ в Huawei за ЕС със седалище в Брюксел. В презентацията си той говори за навлизането и разпространението на новите цифрови технологии и настъпващата четвърта индустриална революция и глобализацията.

За същността на рамковата програма „Хоризонт Европа“, подпомагаща научните изследвания и иновации на ЕС за 2021 – 27 г. говори доц. д-р Евгени Евгениев – първи секретар, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.

Доц. д-р Евгени Евгениев акцентира върху лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ж.п.), информационните и комуникационни технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите и чистия водород. От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (с директно финансиране от Брюксел) и се очаква да генерират бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро, това мнение изрази доц. Евгени Евгениев.

Гости на семинара бяха г-жа Алис Ли и г-н Жанг Ван Донг от HUAWEI Consumer Business Group България. Присъстваха и преподаватели, учени и представители на бизнеса, които активно участваха в дискусията след лекциите.

 

--------------------------------------

Д-р Х. Чао има богат опит в телекомуникационната индустрия. Той притежава дълбоки познания за пазарните тенденции, индустриални предизвикателства, внедряване на мрежи и техническо развитие. Като ръководител на отдел „Стратегии и политики“ в Huawei за ЕС със седалище в Брюксел д-р Х. Чао отговаря за политиките и регулаторните въпроси по иновативни цифрови технологии към двойните зелени и цифрови преходи. Преди тази позиция д-р Х. Чао е бил главен технически директор на Huawei за региона на Западна Европа с фокус към най-новите технологии за изследване на рентабилни решения и практики за изграждане на устойчива широколентова мрежа. Работил е и с Китай Телеком за управление и развитие на широколентова мрежа.  Д-р Х. Чао получава докторска степен по електронно инженерство от Oxford Brookes University във Великобритания.

02 авг 2021Подобни