Икономически университет – Варна

Чуждестранни магистрати от европейски държави посетиха Икономически университет – Варна

Съдии от Испания, Португалия, Италия и Германия гостуваха в Икономически университет – Варна на 6.10.2021 г. Те са на работно посещение в морската ни столица по покана на Окръжен съд – Варна. Визитата им е в рамките на програмата Европейска мрежа за съдебно обучение EJTN (European Judicial Training Network) за обмен на мнения и опит между представители на органите на съдебната власт. Основната цел на програмата е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, включително правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави-членки на ЕС.

Посещението на магистратите в Икономически университет – Варна беше част от програмата им, планирана от Окръжен съд – Варна, с който  университетът чрез катедра „Правни науки“ си партнира в рамките на договор за сътрудничество.

Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“, и гл. ас. д-р Диана Димитрова.

От името на академичното ръководство приветствие към съдиите отправи доц. д-р Радан Мирянов, който ги запозна с международните партньорства и дейности на Икономически университет – Варна. Гостите разгледаха сградата на висшето училище и се запознаха с вековната му история, университетската  библиотека, Кариерния център и др. Акцент по време на визитата беше представянето на обучението в специалност „Съдебна администрация“ – първата по рода си в ОКС “бакалавър“, създадена по инициатива на Националния институт по правосъдие.

06 окт 2021Подобни